Một số setup cơ bản trong Peoplesoft

11:12:00 |
Mô hình tổ chức
Thông tin công việc

Thông tin cá nhân

Thông tin thu nhập


Đọc Thêm…

Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non

13:44:00 |

Em có chồng còn nhỏ, như ngọn cỏ còn non
Loan phòng kia chưa nhập, dạ còn như xưa
- Đường đi không lở cũng mòn
Lẽ đâu có lẽ hoa còn duyên tươi
Em nói ra sợ chúng bạn cười
Cá đôi ba buổi chợ, còn khoe tươi nỗi gì
Đọc Thêm…

Thăm vườn chim ninh bình

01:37:00 |
Em muốn cứt chim, hay cả con chim
Em muốn gì sao em cứ ngồi im
Để cô đơn giữa một đàn cò trắng
Nắng chiếu xiên khoai trời đổ bóng chiều
Tuổi thanh xuân em chả còn nhiều
Không làm liều nhưng em đừng ngồi đợi
Con chim khôn đến đậu cành liễu rủ
Chẳng rực rỡ như đào, mai khi đón xuân về
Cũng đỏ lửa như như bông gạo đầu làng tiễn xuân đi

Đọc Thêm…