Ướt lem chữ đời Phi Nhung.flv

01:21:00 |
Đọc Thêm…

Lỡ Bước Sang Ngang - NSUT Thanh Ngoan

00:48:00 |

Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang
Làn điệu: Xẩm Tàu Điện, Thập Ân, Xẩm Chợ, Ngâm Bồng Mạc, Ngâm Sa Mạc
Lời thơ: Nguyễn Bính
Biểu diễn: NSUT Thanh Ngoan - Mai Tuyết Hoa
Đọc Thêm…