Sử dụng song song 2 mạng wifi và LAN

15:23:00 |
Hỏi:
hiện tại máy tính e làm việc có 2 nhánh mạng như sau:

LAN1: 10.91.3.2, Subnet: 255.255.255.252, GW: 10.91.3.1 ---> dành để telnet thiết bị

LAN2: 192.168.1.X, Subnet: 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1 ---> dành để ra internet

 cái LAN 2 e mới gắn thêm để khi đi đâu cũng teamview về làm được
lúc trước e chỉ xài duy nhất LAN 1, làm việc tại chỗ ngon lành, bữa giờ cứ cấu hình, rồi tham khảo thêm trên google, mấy web về mạng, cũng có làm theo, nhưng làm hoài không được, được cái này thì mất cái kia, hoặc là kg được cả 2 luôn :(, hôm nay túng quá đành lên nhờ các a hướng dẫn thêm, e xin cám ơn rất nhiều.
Trả lời:

Bạn phải hiểu rõ thế này: default gateway là cổng để đi tới các mạng mà máy không biết - tức là các mạng không phải 10.91.3.0/255.255.255.252 và 192.168.1.0/255.255.255.0

Nếu bạn khai báo 2 default GW, mà lại hướng vè 2 phía khác nhau (1 cái vào mạng nội bộ, 1 cái ra internet) thì máy không hiểu đúng ý bạn được. Khi đó GW nào có độ ưu tiên cao hơn sẽ LUÔN được sử dụng nếu mạng đó có cắm.

Để có thể chạy được, bạn chỉ được phép khai báo 1 default gw mà thôi - là cái 192.168.1.1 - để ra internet. Còn làm thế nào để vẫn kết nối vào các thiết bị của mạng nội bộ thì bạn khải khai báo routes cho nó.
VD các thiết bị nội bộ của bạn có IP 10.x.x.x thì bạn hãy khai báo route như sau:
- Mở cửa số command (run cmd)
- gõ lệnh sau (bỏ nháy kép) rồi Enter: "route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.91.3.1 metric 1 -p"
Ý nghĩa của lệnh là với tất cả các destination 10.x.x.x (10.0.0.0/255.0.0.0) thì gửi qua gw 10.91.3.1
GW này có độ ưu tiên cao nhất (metric 1) - ưu tiên hơn default gw 192.168.1.1 - nhưng chỉ dành cho các địa chỉ đích 10.x.x.x
-p = persistent = route này không bị mất đi mỗi khi khởi động lại máy.
Nếu mạng thiết bị bên trong có các dải IP khác nữa (VD như 192.168.12.x) thì bạn cần thêm 1 route nữa tương tự như trên.

Tóm lại, có 2 việc:
1. Bỏ Default Gateway 10.91.3.1 ở LAN 1 đi, chỉ để lại Default GW 192.168.1.1 ở LAN 2
2. Khai báo route cho mạng mạng thiết bị bên trong (như 10.x), nhớ để persistent (-p)
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.53.30.1 metric 1 -p
route add 10.53.252.0 mask 255.255.255.0 10.53.30.1 metric 1 -p
sudo route -n add -net 10.0.0.0 /8  10.53.30.1

Đọc Thêm…