Kiểm tra ổ cứng là SSD hay HDD

18:37:00 |
Cách 1: Sử dụng Driver Optimize Tool
  1. Bước 1: Bấm tổ hợp Windows + S (Windows Seach)
  2. Bước 2 : Nhập vào dòng “Optimize” và chọn Defragment and Optimize Drives.
  3. Bước 3 : Kiểm tra tại mục Media type bạn sẽ biết được  cứng của bạn là HDD (Hard Disk Drive) hay SSD (Solid State Drive)
Đọc Thêm…