Người vợ nghe lời

13:29:00 |
Bị vợ nổi giận tát một cái, anh chồng "nể vợ" gầm lên: 
-  Cô tát tôi cái nữa thử xem!
 Cô vợ không do dự tát luôn cái nữa. Anh chồng bèn thở phào nói:
- Thấy cô chịu nghe lời thế nên tôi tha cho lần này đó.
- !!!!!!!!!!!!!!
(Sưu tầm)
Đọc Thêm…

Default search in component trong PS

18:09:00 |
code tại record search.

Đọc Thêm…