Tiếng Việt Unicode trong ứng dụng SAP ERP (ECC 6.0)

19:44:00 |


Ứng dụng SAP ERP (ECC 6.0) - mình đang sử dụng version ECC 6 EHP5 - đã có tích hợp unicode từ lâu và người dùng có thể dùng Unicode được nếu lúc Setup/Install hệ thống bạn CÓ chọn hổ trợ Unicode (cái này default)

Ngoài việc chỉnh 1 số thứ trên SAP GUI như Font, Character Set...(phần này hiếm khi phải thay đổi, chỉ khi trên các report trên SAP nó hiện ra ký tự enter  - nhìn giống như cái còi ấy -  ở phía sau mỗi câu / hàng có tiếng Việt) thì để gõ, nhập, tìm kiếm ... được bằng Unicode, toàn bộ hệ thống, users phải thống nhất dùng 1 bộ gõ tiếng Việt (Unikey chẳng hạn) và 1 Bảng Mã (Unicode chẳng hạn)

Và quan trọng hơn nữa là trong Tcode SU01 của từng user, vào tab Parameters, phải thêm tham số sau

Name: F4METHOD

Value: NoActiveX

OK, như vậy bạn có thể nhập dữ liệu, xem hoặc truy vấn chúng bằng tiếng Việt có dấu mà không phải dùng chữ không dấu hay tây ta lẫn lộn...

Đọc Thêm…