Câu lệnh hay trong Skype.

16:29:00 |

Add An Administrator to Your Group

Here's a way to use Skype commands to add more Moderators to your group! If you're the Moderator/Creator of the group...
  1. Go to your Skype group.
  2. Type in "/setrole [SkypeName] MASTER"
Replace "[SkypeName]" above with the name you got from their profile in the section above this one.

If you do those simple two steps above, you'll set the person into the Administrator role, so that they can also remove people from the group (and can add more people as Administrators).

What if you're not an administrator in the group? You're going to need to ask the Creator or another Administrator to add you as an Administrator. It will help them if you give them the full command line in advance, including your Skype Name. Most people don't know how to do this.

Tổng hợp 1 số câu lệnh hay, tin nhắn đặc biệt, dùng trong phần mềm chat Skype rất hữu dụng
Đọc Thêm…

Đêm Mơ

16:34:00 |

Đêm mơ ôm mẹ vào lòng
cỏ thơm đất ấm trong vòng tay thon
thì thầm cỏ nói cùng con
xanh cho mẹ bớt héo hon tuổi già
một đời lam lũ mưa sa
nay về với đất mẹ là nguồn trong
ngoài trời chiếc lá ru nhau
ấp ưu ngọn gió ru nhàu đêm đêm
tưởng rằng mơ giấc thần tiên
ngờ đâu dáng mẹ điền viên góc trời
thương con không nói lên lời
nụ cười nở mãi trên môi mẹ hiền
                           Nông Thị Hưng
Đọc Thêm…