Câu cá, và kiên nhẫn.

21:51:00 |

Câu cá là một công việc có thể rèn luyện tính kiên nhẫn
Nhưng đôi khi, chưa cần thay đổi bản thân, chỉ cần thay đổi góc nhìn cơ hội cũng sẽ khác đi, đợi chờ cơ hội lớn hơn hay...thay đổi để có nhiều cơ hội hơn. 

 

Đọc Thêm…