Mừng tuổi

00:29:00 |

 


Mỗi mùa xuân sang, em tôi già thêm một tuổi

Mỗi mùa xuân tới, ngày em gần mẹ càng gần

Rồi mùa xuân ấy....em đã gần băm, em đã gần băm

Như gió, như mây, như con nợ đời lướt qua mặt mẹ

Ôi mẹ của em

Mẹ giờ lo lắm con ơi, lo con ở đời với mẹ con ơi

Chống ề, tội lắm con ơi....

Nửa đêm thức giấc, thấy mẹ nằm bên

Nửa đêm thức giấc, biết làm gì đây.....

Đọc Thêm…