Hát Xẩm-Thái Bình ca

18:06:00 |

Thái Bình có cái cầu bo
Có nhà máy cháo có lò đúc muôi
Tháng ba ngày tám dong chơi
Chu du thiên hạ cho đời đổi thay
Vali cói gậy trúc cầm tay
Quạt mo phe phẩy chiều nay lên đường
Hiên ngang đi giữa phố phường
Dang tay đón lấy tình thương đồng bào
Năm xu cho chí một hào
Củ khoai vốc gạo cho vào vali


Đọc Thêm…