Hoa liễu

23:46:00 |
Có lòng trồng hoa, hoa kết liễu
Vô tình cắm liễu, liễu kết hoa
Cả đời quanh quẩn, hoa với liễu
Mong khi thác vể , bởi liễu hoa.
Đọc Thêm…