Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên hệ thống.

09:17:00 |

Đọc Thêm…

Thay đổi số kết quả search trong màn hình peoplessoft

09:16:00 |
PeopleTools > Utilities > Administration > PeopleTools OptionsĐọc Thêm…

Nhớ bà !

15:47:00 |
Cháu của bà kể từ ngày đi học
Mỗi lần về đều chạy ngay xuống bà
Bà cháu thủ thỉ một ngày mấy bận
Khi ban ngày, lúc nửa đêm
Có khi quên cả giờ cơm giờ ngủ

cháu ba mươi tuổi với bà vẫn còn bé bỏng
mày về đấy à, bà để phần cho cái kẹo
sao mãi nay mới về hả con.
rớt nước mắt đón tình thương của bà
hơn tất cả những món ngon vật lạ
ở trên đời, bà có biết không.

Kể từ ngày bà đi, cháu sợ về quê
sợ về mà không gặp bà, bà ơi
Chốn cũ nơi xưa giờ vắng bóng bà
Mỗi lần về lại chạm nỗi cô đơn.
mấy năm rồi niềm đau không vơi bớt
Vẫn giật mình giữa đêm thanh vắng
Ở trong mơ, con cất tiếng gọi bà.
Đọc Thêm…