Phát wifi từ máy tính, có thể dùng để vừa thu vừa phát wifi

14:48:00 |
1.Tạo:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=WIIF_NAME key=WIFI_KEY
ssid là tên wifi cần tạo. 1234588 là mật khẩu.
2.Phát:
netsh wlan start hostednetwork
3.Kiểm tra:
netsh wlan show hostednetwork
4.Share wifi:
Mở hộp thoại RUN và gõ ncpa.cpl nhấn enter
Vào properties của card wifi đang sử dụng. Của mình card chính là Wi-Fi còn card mới tạo ra là Local Area Connection* 5.

5.Show/Sửa password:

netsh wlan show hostednetwork setting=security
Netsh wlan show hostednetwork security

Netsh wlan set hostednetwork key=new password

6.Tắt:
netsh wlan stop hostednetwork
7.Hủy bỏ hostednetwork đã tạo:
netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=WIIF_NAME key=WIFI_KEY


Đọc Thêm…