[Hướng dẫn] Gỡ bỏ MyStartSearch khỏi trình duyệt

14:57:00 |
Vì một số lý do nào đó mà trình duyệt của bạn bị dính phải home page là:
http://www.mystartsearch.com/?type=sc&ts=1413049460&from=amt&uid=WDCXWD1600BEVS-00VAT0_WD-WXEY08KLM116LM116

http://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1416803142&from=cor&uid=ST9250410AS_5VG27X2Y


Sau khi bị dính phải và mò mẫm một thời gian, mình đã tìm ra được cách gỡ bỏ ra khỏi trình duyệt. Các bạn làm theo cách sau nhé:
1. Gỡ bỏ các chương trình lạ trong control panel. dạng xxx0xxxx xxx1xxxx (nếu có)
2. Xóa home page, defaut search trong trình duyệt.
3.Xóa Taget trong shortcut của trình duyệt.

Đọc Thêm…

Em Gái Lấy Chồng Xa

16:28:00 |
Em tôi lấy phải chồng xa
Cho nên em hóa người ta mất rồi
Không về lo việc trong nhà
Em còn trách móc người ta không mời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Hỏi sao có sự trên đời đổi thay
Ngày xưa chung một nhà mình
Giờ sao nên nỗi người mình người ta.
Đọc Thêm…