FUNNY với những câu nói dễ gây nhầm lần

15:26:00 |
1. Bắt con cọp, bỏ vô cặp, bóp con cọp.
2. Buổi trưa ăn bưởi chua.
3. Buổi tối ăn bưởi thối.
4. Em nói lộn cái lời, cho em nói lại cái lời em nói lộn.
5. Ông bụt chùa bùi cầm bùa đi đuổi chuột.
Đọc Thêm…

Phân quyền trên server SVN FIS

11:13:00 |
Phân quyền trên server SVN FIS.
VPN về fis

Remote vào máy 10.15.8.39


 Search tìm hoặc mở phần mềm : VisualSVN Repository Configurator
Truy cập vào link của dự án

Thực hiện phân quyền

Những thư mục in đậm là những thư mục có đổi quyền so với thư mục cha.


Đọc Thêm…

Phân quyền tạo và edit các thành phần trong lương.

15:52:00 |
Access the User Rules Profile page (Set Up HRMS, Security, User Maintenance, Global Payroll User Profile, User Rules Profile).


Đọc Thêm…

Hướng dẫn cài đặt VPN về fis và cách cấu hình để vừa VPN vừa vào mạng internet.

10:48:00 |
Cấu hình theo hình vẽ
Bước 1. Tạo connection VPN
Bước 2. Cài đặt thông số connectionCài đặt cấu hình để vào internet.
Đọc Thêm…