En-xtơ Phrây chiến sĩ quốc tế được phong hàm Đại tá trong Quân đội ta

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Bởi:

Tags: ,


Đăng bởi:
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020
Một người bình thường.

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét