Mạnh Trinh xuất thủ hoa trà tặng, Nguyễn Khuyến nghinh chiêu họa bút thơ

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

Bởi:

Tags: ,


Đăng bởi:
Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021
Một người bình thường.

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét